02165833839 contact@sptsk-spsi.org
FSP TSK SPSI
Home Mahkamah Organisasi

Mahkamah Organisasi

Ketentuan mengenai Mahkamah Organisasi Menurut Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Hasil Munas VIII FSP TSK SPSI

 

Pasal 25

Mahkamah Organisasi

 1. Mahkamah Organisasi FSP TSK-SPSI bersifat kolektif dengan komposisi sebagai berikut :
 1. Mahkamah Organisasi berjumlah sebanyak-banyaknya 7 (tujuh) orang;
 2. Komposisi Mahkamah Organisasi terdiri dari :
 • 1 (satu ) orang unsur Dewan Penasehat;
 • 1 (satu) orang unsur Dewan Pakar;
 • 2 (dua) orang unsur Pimpinan Pusat;
 • 2 (dua ) orang unsur Pimpinan Daerah;
 • 1 (satu ) orang unsur Pimpinan Cabang.
 1. Ketua Mahkamah Organisasi ditunjuk dalam rapat Mahkamah Organisasi;
 1. Mahkamah Organisasi mempunyai wewenang :
  1. menyelesaikan sengketa pemecatan terhadap pengurus atau anggota apabila ada permohonan;
  2. menyelesaikan sengketa pembekuan kepengurusan PUK, PC dan PD apabila ada permohonan;
  3. menyelesaian sengketa permohonan MUNASLUB, MUSDALUB, MUSCABLUB dan MUSNIKLUB apabila ada permohonan;
  4. memanggil para pihak yang bersengketa untuk didengar keterangannya dalam sidang Mahkamah Organisasi.
 2. Permohonan penyelesaian sengketa kepada Mahkamah Organisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, b dan c diajukan paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak dikeluarkannya keputusan pemecatan, pembekuan kepengurusan dan permohonan MUNASLUB, MUSDALUB, MUSCABLUB dan MUSNIKLUB.
 1. Mahkamah Organisasi menyelesaikan sengketa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling lambat 30 (tigapuluh) hari terhitung sejak diterimanya permohonan.
 1. Keputusan Mahkamah Organisasi bersifat final dan mengikat.